Rysunki i ilustracje

Każdy rysunek lub ilustracja mogą byc skopiowane tylko 3 razy , na każdej kopii jest numer /od 1 do 3/ oraz oryginalny podpis

Prace dukowane sa na wysokiej jakosci płótna lub papierze 240 gram.

a4 – 90 zł

a3 – 150 zł